Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza konkursy projektów w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

 Więcej informacji o konkursach na stronach:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim, Infrastruktura i Środowisko
Planowany od 31.03.2017 do 29.05.2017

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego /Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim , Infrastruktura i Środowisko
Planowany od 31.03.2017 do 29.05.2017

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, Infrastruktura i Środowisko
Planowany od 31.03.2017 do 29.05.2017