Miasto Piekary Śląskie wraz z Operatorem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, informuje, iż zgodnie z Regulaminem dot. „Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie w zakresie Wykonawcy przedmiotowych prac. 

Kompletne dokumenty Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2 do Regulaminu, należy złożyć bądź wysłać na adres: Gmina Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, 41 -940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84  - biuro podawcze. Z dopiskiem „Oferta Wykonawcy PONE Piekary Śląskie – edycja 2018”. 

 Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są: 

 Dodatkowych informacji udziela Operator Programu - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (tel.0 600 243 782);  www.niskaemisja.ekoscan.pl

Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z ww. załącznikami.

Termin złożenia dokumentów dla firm modernizacji systemów grzewczych wyznaczono na 08 grudnia 2017 r. do godz. 10.00. Termin ten nie obowiązuje firm budowlanych wykonujących ocieplenie przegród budowlanych.

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do wykonywania modernizacji w ramach przedmiotowego Programu.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.