W Ośrodku Kultury Andaluzja w dniu 22 lutego 2018 roku, o godz. 18.00 odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy Piekary Śląskie zakwalifikowanych do udziału w programie „Słoneczne Piekary – montaż układów solarnych i fotoogniw w Piekarach Śląskich” realizowanego w ramach działania 4.1 odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pozwala na dofinansowanie w postaci dotacji celowej do 85% wartości instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: paneli fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej ze światła słonecznego), kolektorów słonecznych (produkcja ciepłej wody użytkowej).