Urząd Miasta Tychy informuje, że w związku z Zarządzeniem nr 0050/147/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap II", istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu. Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (POK), 43-100 Tychy, ul. Barona 30 w godzinach jego urzędowania z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – ETAP II rok 2017”.

Termin składania kompletnych ofert upływa w dniu 07 czerwca 2017 roku.

Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/51741