Urząd Miasta Tychy informuje, że w maju i czerwcu odbędzie się cykl spotkań informacyjnych dotyczących Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Spotkania poprowadzi Operator Programu, firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o. o. Serdecznie zapraszamy wszytkach mieszkańców miasta Tychy zainteresowanych udziałem w Programie do uczestnictwa w spotkaniach, które odbędą się w następujących terminach:

•    24 maja 2017r. (środa), godz. 17:00
      II Liceum Ogólnokształcące, ul. C.K. Norwida 40
•    25 maja 2017r. (czwartek), godz. 16:00
      Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4, ul. Pogodna 37
•    14 czerwca 2017r. (środa), godz. 17.00
      Zespół Szkół nr 9, Zgrzebnioka 45
•    21 czerwca 2017r., (środa) godz. 17.00
      Gimnazjum nr 3, ul. Borowa 123
•    22 czerwca 2017r.r. (czwartek) godz. 17.00
      Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, ul. Cmentarna 54

Wszystkie spotkania będą dotyczyły tej samej tematyki. Prosimy o wybór dogodnego terminu spotkania.

 W roku 2017r. w ramach II etapu Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, gmina planuje wykonać 400 modernizacji polegających na:

    wymianie 252 kotłów węglowych na kotły węglowe nowej generacji,
    wymianie 60 pieców węglowych na gazowe,
    wymianie 4 pieców węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
    wymianie 4 pieców węglowych na pompy ciepła,
    wymianie 29 starych kotłów gazowych na nowe gazowe,
    wymianie 6 kotłów olejowych na nowe gazowe,
    montażu kolektorów słonecznych w 45 budynkach.

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła lub/i układu solarnego, jednak nie więcej niż 7.200,00 zł brutto (w przypadku wymiany kotła) lub/i 6.000,00 zł brutto (w przypadku montażu układu solarnego). Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem mieszkańca. Nabór wniosków o udział w Programie w trybie ciągłym na lata 2019 – 2020 w POK.