Jutro, to jest 07 luty 2018 r. (środa) rusza Punkt Obsługi Klienta (POK), w którym interesanci będą mogli dowiedzieć się wszystkiego w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Tychy – etap III. Pracownicy Punktu Obsługi Klienta będą również informowali o sposobie załatwiania wszelkich spraw związanych z Programem. Punkt będzie zlokalizowany w budynku „Balbina Centrum” przy ul. Barona 30 w Tychach, pokój nr 216 (piętro I).

CZYNNY:
Środa: 9:00 - 18:00
(przerwa 13.30 – 14.00)
Piątek: 9:00 - 16:00
(przerwa 13.30 – 14.00)
Pierwsza sobota miesiąca:
9:00 - 13:00

W ramach III etapu Programu planuje się zmodernizować 385 urządzeń grzewczych oraz przeprowadzić 50 działań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie miasta Tychy. Inwestor będzie mógł uzyskać dofinansowanie w formie dotacji celowej wynoszącej do 60% lub 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła lub 60% na działania termomodernizacyjne w zależności od przyjętego zakresu inwestycji, zgodnie z regulaminem Programu. Program realizowany będzie przez Gminę Miasta Tychy, ze środków gminy oraz mieszkańców, po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Pełnienie funkcji Operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tychy - etap III rok 2018 zostało powierzone w drodze przetargu firmie EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.

Proces weryfikacji wniosków prowadzony będzie w okresie od lutego 2018r. do 30 marca 2018r. Termin weryfikacji będzie ustalany indywidualnie z mieszkańcem telefonicznie. W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 794 243 787 lub w Punkcie Obsługi Klienta. Osoby przeprowadzające weryfikacje nieruchomości będą posiadały stosowne upoważnienie Prezydenta Miasta Tychy.

Wysokość dofinansowania do poszczególnych działań kształtuje się następująco.

Obecnie zbierane są wnioski na wymianę źródła ciepła na rok 2020 (nabór wniosków na wymianę źródła ciepła na rok 2019 r. został już zakończony).

Co się tyczy realizacji Programu "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" OZE - szczegółowych informacji można uzyskać tylko i wyłącznie:

  • w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, IX piętro, pok. 907 i 908;
  • telefonicznie: 32 776 38 31, 32 776 39 07, 32 776 39 08;
  • na stronie internetowej: www.umtychy.pl/niskaemisja.