Serdecznie zapraszamy Wykonawców zainteresowanych udziałem w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze na szkolenie.
Szkolenie odbędzie się 19 lipca 2017 r. (środa) w Centrum Organizacji Pozarządowych, Zabrze, ul. Brodzińskiego 4, o godzinie 14.45.
Informujemy również, że warunkiem wpisania lub pozostania firmy na Liście Wykonawców Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest złożenie w Urzędzie Miasta Zabrze kompletnej oferty oraz uczestnictwo w przedmiotowym szkoleniu.