Serdecznie zapraszamy Wykonawców zainteresowanych udziałem w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze na szkolenie.
Szkolenie odbędzie się 01 lipca 2015 r.(środa) w Centrum Organizacji Pozarządowych, Zabrze, ul. Brodzińskiego 4, o godzinie 14.00.
Informujemy również, że warunkiem wpisania firmy na Listę Wykonawców Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest złożenie w Urzędzie Miasta Zabrze kompletnej oferty oraz uczestnictwo w przedmiotowym szkoleniu.