1.10.2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie, które przewiduje restrykcyjne wymagania dla kotłów produkowanych i instalowanych w Polsce. Rozwiązania te dotyczyć mają kotłów do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1.08.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. poz. 1690).

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, rozporządzenie to przełom w dotychczasowej walce ze smogiem. Na potrzebę wydania takiej regulacji wskazywała Najwyższa Izba Kontroli w swym alarmującym raporcie z grudnia 2014 r., poświęconym kwestii ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. We wnioskach końcowych raportu, wskazującego na skalę wieloletnich zaniedbań w tym obszarze, Prezes NIK wzywał administrację rządową do „określenia i ustanowienia standardów emisyjnych dla nowych kotłów węglowych małej mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych”.

 Przez lata administracja rządowa nie robiła nic, aby wyeliminować z obrotu handlowego „kopciuchy” będące podstawowym źródłem niskiej emisji, przyczyniające się do tego, że 33 spośród 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem zlokalizowanych jest w Polsce. Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmienia tę sytuację w sposób diametralny. Regulacja nakłada na wprowadzających do obrotu kotły stosowanie wymagań konstrukcyjnych mających wpływ na poziom emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, jak również zakaz stosowania rusztu awaryjnego.

W rozporządzeniu wprowadzono okres przejściowy na kotły wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Kotły wyprodukowane przed 1.10.2017 r. będzie można wprowadzić do obrotu i do użytkowania do końca czerwca 2018 r. Ma to pozwolić na sprzedaż i instalację kotłów, które zostały wyprodukowane jeszcze przed wejściem w życie tej regulacji.