Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim wzrosło zainteresowanie aktualną jakością powietrza. Główną przyczyną, dlaczego ten temat w tym okresie przyciąga większą uwagę społeczeństwa, jest zwiększona niska emisja, a w konsekwencji możliwość powstania smogu.

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem powietrze.gios.gov.pl/pjp/current dostępna jest informacja o stanie powietrza dla całego kraju.

Dostępna jest również aplikacja mobilna GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce” współpracująca z systemami operacyjnym iOS, Android oraz Windows Phone.

Aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać w App Store, Windows Store i Google play.

Na Portalu Jakości Powietrza dostępny jest serwis wizualizacji bieżących danych pomiarowych o jakości powietrza z całej Polski ze stacji automatycznych.

W części OSTRZEŻENIA prezentowane są na bieżąco informacje o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych i poziomów ostrzegawczych zanieczyszczeń.

Dostępne są również archiwalne wyniki pomiarów z automatycznych i manualnych stacji pomiarowych do przeglądania i ściągnięcia w banku danych pomiarowych. Dodatkowo, dostępny jest szeroki zakres map z zakresu jakości powietrza (dane przestrzenne do przeglądania i do ściągnięcia).

Portal posiada również bogate zasoby informacji na temat jakości powietrza w Polsce, systemu pomiarów i ocen jakości powietrza oraz programów ochrony powietrza.