Poziom pyłów zawieszonych, dwutlenku azotu czy dwutlenku siarki można sprawdzać na interaktywnej mapie jakości powietrza w Europie.

Europejski indeks jakości powietrza (European Air Quality Index) uruchomiła Europejska Agencja Środowiska (EEA) i Komisja Europejska. Mapa przedstawia gromadzone z godziny na godzinę dane z ponad 2 tys. stacji pomiarowych w Europie.

Mapa dostępna jest pod adresem: airindex.eea.europa.eu