Województwo śląskie nakłania mieszkańców regionu do aktywnego uczestnictwa w akcji „List do sąsiada”. Główną ideą projektu, jest wysłanie listu do osoby, która swoimi działaniami przyczynia się do zanieczyszczania powietrza w okolicy.

Jak podkreślają władze regionu, wspomniane przedsięwzięcie jest kolejnym projektem mającym na celu walkę z niską emisją w województwie. W opinii samorządowców, głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w regionie są bowiem pyły zawieszone PM10 pochodzące z gospodarstw domowych. Zdaniem władz , obywatelom często brakuje jednak odwagi, żeby powiedzieć sąsiadowi, że ich truje.

W związku z powyższym, radni śląscy zdecydowali się promować akcję zachęcają mieszkańców do anonimowego wrzucenia listu do skrzynki osobom, które paląc śmieci, meble, węgiel brunatny czy wilgotne drzewo, uwalniają do atmosfery ogromną ilość niebezpiecznych i groźnych - zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzi - substancji. Zdaniem samorządowców, taki list ma zachęcić do refleksji oraz uświadomić, że palenie złej jakości paliwem nie jest anonimowe i przeszkadza osobom mieszkającym w okolicy.

Inicjatywę upominania sąsiadów popiera również marszałek województwa Wojciecha Saługa. Jak podkreśla, w walce z niską emisją niezbędna jest edukacja u podstaw, polegająca m.in. na informowaniu innych osób, jak wiele szkody wyrządzają swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Marszałek przypomina również, że w zeszłym roku władze regionu rozpoczęły działania edukacyjne w województwie, realizowane w ramach kampanii „Mogę zatrzymać smog”.

Drogi Sąsiedzie!

Widzimy i czujemy, że z Twojego komina często wydobywa się dym, który truje
wszystkich, także Ciebie i Twoją rodzinę.

Każdy z nas stara się dbać o zdrowie swoje i swoich bliskich najlepiej jak tylko
potrafi. JEDNAK O TYM, CZYM ODDYCHAMY, DECYDUJESZ TY. W wyniku spalania
śmieci, mebli, ubrań, a także mułu, flotu, węgla brunatnego czy wilgotnego drewna
uwalniasz do powietrza ogromną ilość niebezpiecznych substancji. Oddychanie
nimi zwiększa ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego czy układu
krążenia, ale też osłabia układ odpornościowy. Szczególnie niebezpieczne jest to
dla kobiet w ciąży, dzieci i osób w podeszłym wieku.

Polska od lat zajmuje czołowe miejsca w Europie w niechlubnych rankingach
poziomów emisji zanieczyszczeń powietrza. Smog zabija rocznie ponad 40 tysięcy
Polaków. CZY NAPRAWDĘ CHCESZ MIEĆ W TYM SWÓJ UDZIAŁ?

1 września 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa dla województwa
śląskiego i spalanie takich paliw jak muł węglowy, flotokoncentrat czy węgiel
brunatny jest ZAKAZANE. Sprawdź datę produkcji i klasę swojgo kotła węglowego.
Jeśli nie jest to kocioł klasy 5 lub ECODESIGN, masz obowiązek wymienić go na taki,
który spełnia standardy zgodnie z uchwałą. Więcej informacji znajdziesz na stronie
internetowej: powietrze.slaskie.pl

PAMIĘTAJ! Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą wysokie kary.
Za spalanie śmieci, odpadów węglowych i węgla najgorszej jakości możesz
otrzymać mandat karny do 500 zł i karę grzywny do 5000 złotych.

MOŻESZ TEGO UNIKNĄĆ, WYBIERAJĄC OPAŁ DOBREJ JAKOŚCI LUB BARDZIEJ
EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA.

Z nadzieją na zmianę Twojego postępowania,
Twoi Sąsiedzi