Powiedzmy STOP smogowi i niskiej emisji

Niska emisja to określenie na stężenie zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów i gazów, które przedostają się do powietrza na skutek nieekologicznego sposobu ogrzewania oraz intensywnie działającego transportu spalinowego. Niska emisja oznacza również, że szkodliwe związki przedostają się do atmosfery na wysokości nie większej niż 40 metrów nad ziemią, czyli wpływają bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w postaci braku wiatru i dużej wilgotności, może dojść do powstania smogu, który jest szczególnie niebezpieczny dla naszych dróg oddechowych i w związku z tym powoduje, poważne schorzenia.  

Zadaniem naszej firmy EKOSCAN, jako Operatora Programu Ograniczającego Niską Emisję w gminach, jest udzielenie pomocy mieszkańcom przy realizacji wniosków unijnych i krajowych, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizacji w domach jednorodzinnych. Tylko inwestycja w nowoczesny system ogrzewania, zmiana dotychczasowego sposobu grzania domu, który sprzyja powstawaniu niskiej emisji, mogą skutecznie zminimalizować występowanie smogu w swoim miejscu zamieszkania. 

Ponadto, oferujemy swoją pomoc również w zakresie przygotowania dokumentacji i współpracy z lokalnymi gminami, dotyczącej modernizacji dotychczasowych źródeł ciepła poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, w postaci kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Gwarantujemy, że przystąpienie do programu ograniczenia niskiej emisji przyniesie szereg korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych nie tylko dla samych beneficjentów, ale również wszystkich okolicznych mieszkańców. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

EKOSCAN posiada zasób rozwiązań zgodnych z przestrzeganiem ewidencji odpadów. Pomożemy w dokonaniu poprawnej ewidencji, a sposób unieszkodliwiania odpadów będzie zgodny z przepisami ochrony środowiska. Ewidencja odpadów jest niezwłocznym obowiązkiem przedsiębiorców, bywa ona dość problematyczna w przypadku unieszkodliwiania sprzętów i wielu innych trudnych do likwidacji elementów pod kątem ekologicznym. Przedstawimy interpretacje przepisów prawnych oraz generalne zasady ewidencji odpadów, następnie wdrożymy kompleksowy system obsługi gospodarki odpadami. Oferujemy kompleksowe wsparcie w kwestii opracowania wniosków, planów, programów i innych opracowań związanych z tematyką gospodarki odpadów.

Ekoprojekt jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego wprowadzająca zakres norm mających na celu wsparcie programu ograniczenia niskiej emisji. Wymiana systemów grzewczych wysokoemisyjnych na niskoemisyjne daje gwarancje obniżenia wartości emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Wybór pieca oznaczonego certyfikatem ekoprojektu zapewnia o przystosowaniu systemów do następujących wymogów, tym samym o niskiej emisji - nawet do 25% oszczędności energii. W obecnym momencie inwestycja w systemy ekoprojektu są wyłącznie alternatywą, z czasem jednak wymiana obecnych pieców będących źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego, będzie obowiązkowa na piec objęty certyfikatem „ekoprojekt”- piec niskoemisyjny.

MOJE CIEPLOWłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, którzy planują instalację pomp ciepła jako źródła ogrzewania. Jest duża szansa, że program "Moje ciepło", zapowiadany już na poprzedni rok, w końcu ruszy w drugim kwartale 2022 r. Budżet całego programu ma wynieść ok. 600 mln zł, a wysokość jednej dotacji może sięgnąć nawet 21 tys. zł. Szczegóły programu są jeszcze na etapie końcowych dyskusji i ustaleń, ale wszystko wskazuje na to, że dopięcie całości na przysłowiowy ostatni guzik to kwestia najwyżej kilku tygodni.

Formą wsparcia udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Udzielanie dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Jego beneficjentami będą osoby fizyczne właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Z "Mojego Ciepła" będzie można otrzymać dofinansowanie instalacji pompy tylko w nowym budynku, ale, co ważne, wsparcie przysługuje też na pompy instalowane od 1 stycznia 2021 r., a więc także te zamontowane w całym zeszłym roku i w pierwszych miesiącach 2022 r. — jeszcze przed uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie. Program ma potrwać kilka lat, a dotacje z niego będzie można uzyskać na pompy instalowane do końca 2026 r.

Chociaż zapowiedzi brzmią optymistycznie, zdobycie dotacji z programu "Moje ciepło" nie będzie łatwe, trzeba bowiem spełnić szereg warunków, wśród których jednym z najważniejszych są parametry domu świadczące o jego energooszczędności. A normy do spełnienia są wyśrubowane.

Zgodnie z nimi, na dopłaty z programu mogą liczyć tylko budynki, których współczynnik Ep (roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną) nie jest wyższy niż 63 kWh/mkw. na rok, a w kolejnych latach ma być jeszcze niższy, na poziomie maksymalnie 55 kWh/mkw. na rok.

Środki na program "Moje Ciepło" będą pochodzić z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, zasilanego z wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach systemu ETS. Operatorem polskiej części Funduszu Modernizacyjnego został Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Żródło: NFOSIGW