Zmiana terminu naboru ankiet do 23 maja 2018 r.

Gmina Bytom przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji”, który to dokument pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.
Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków zewnętrznych, a także od inwestorów.
Do złożenia wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.
W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu PONE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom jest związany z obowiązującą uchwałą nr V/23/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wypełniając ankietę i przesyłając ją poprzez naciśnięcie przycisku PRZEŚLIJ mieszkaniec oświadcza, że:

1. Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z pózn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Bytom
2. Dane osobowe gromadzone są w celu opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Bytom
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

W razie pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z:
• Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój sp. z o.o., która zajmuje się opracowaniem dokumentu i wniosku – tel. 794 243 787, 792 243 788, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Urzędem Miasta Bytom – tel. 32 283 63 16, 32 786 83 67

Ankieta do pobrania i wydrukowania plik pdf.