Urząd Miasta Bytom wraz z Operator Programu firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o. o. informują, że w związku z Zarządzeniem nr 51/21 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom - istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu, do pobrania ze strony Internetowej Operatora Programu firmy EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. https://niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-bytom Ponadto wszelkie informacje udzielane są przez Operatora Programu pod numerem telefonu 48 792 243 432 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 Oferta Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi:

  • wymiany źródła ciepła (w tym: kotłów węglowych, gazowych, na biomasę, ogrzewanie elektryczne, c.o.)
  • montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji ogniw fotowoltaicznych)

Kompletne dokumenty Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu, należy złożyć bądź wysłać na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., 41 -940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 2F budynek C. Z dopiskiemOferta Wykonawcy PONE BYTOM – edycja 2021”. 

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.10.2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, wyboru urządzenia zgodnie z wariantem modernizacji oraz wyboru Wykonawcy dokonuje mieszkaniec – uczestnik Programu. Jednakże w trosce o jakość wykonanych prac oraz zgodnie z Regulaminem Programu wybrana przez mieszkańca firma wykonawcza musi zarejestrować swój udział w Programie u Operatora, celem wpisania na listę Wykonawców.

Załącznik:

Oferta Wykonawcy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom