Przedstawiamy prezentację procesu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Gierałtowice na rok 2019. Prezentacja została zaprezentowana na spotkaniu informacyjnym w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śl. 41. Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział.