Informujemy, że wkrótce rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach I etapu Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Wnioski będą dostępne w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, w pokoju nr 3 oraz do pobrania poniżej artykułu.

Wnioski będzie można składać w dniach od 6 do 10 sierpnia 2018r. w sali Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój (I piętro), przy ul. Szkolnej 13 w następujących godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 15.30,

wtorek od 8.00 do 17.00

środa – piątek od 7.30 do 15.00 (pokój nr 3) 

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z uchwałą nr  XXXVII/273/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17.07.2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój” oraz Regulaminem udziału w Programie ograniczenia  niskiej emisji w Gminie Goczałkowice-Zdrój, dotyczącym wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, dostępnymi na stronie internetowej www.goczalkowicezdroj.pl lub w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, w pokoju nr 3.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność i godzina ich zarejestrowania  w Urzędzie Gminy.

W dniu składania wniosków pracownicy nie będą sprawdzać ich poprawności. Prosimy o składanie tylko kompletnych i podpisanych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami .

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy, jednak nie więcej niż 7.200,00 zł brutto;
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła węglowego na gazowy), jednak nie więcej niż 9.600,00 zł brutto;
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła gazowego na gazowy), jednak nie więcej niż 7.200,00 zł brutto;
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na termomodernizację ścian zewnętrznych budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak nie więcej niż 12.000,00 zł brutto;
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na termomodernizację stropodachu lub dachu budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak nie więcej niż 7.200,00 zł brutto;
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę okien w części mieszkalnej budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak nie więcej niż 9.000,00 zł brutto.

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem mieszkańca.

Załączniki:

Pobierz wszystkie załączniki