Gmina Herby przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Herby”. Dokument ten pozwoli na wnioskowanie o środki na  realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.

Do złożenia wniosku niezbędne są informacje o potrzebach inwestycyjnych mieszkańców.

W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży aktualizacji dokumentu PONE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33, na biurze podawczym - ankieta wersja pdf

Ankietę można wypełnić również szybko i wygodnie w formie elektronicznej TUTAJ

ANKIETY PROSIMY SKŁADAĆ do 16 października 2017r.