Wójt Gminy Herby ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o udzielenie dotacji winien być kompletny i należy go złożyć w terminie od dnia 3 października 2018r. do dnia 19 października 2018r. w Urzędzie Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby.
Wniosek do pobrania znajduje się na stronie internetowej w zakładce Dokumenty PONE oraz w sekretariacie urzędu.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zamieszczonym Regulaminem określającym zasady przyznawania dotacji.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26 października 2018r. w godz. od  16ºº do 18ºº odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców wraz z pokazem urządzeń w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Herbach ul. Lubliniecka 31.