Urząd Gminy Herby wraz z Operatorem informuje, że w związku z Zarządzeniem nr OS.0050.45.2018 Wójta Gminy Herby z dnia 02 października 2018 r. w sprawie  "Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby - etap na rok 2018/2019", istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 3 do Regulaminu. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Herby, na I piętrze, w godzinach jego urzędowania z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Herby.

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze do momentu zakończenia trwania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Herby.

 Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do realizacji inwestycji planowanych w ramach Programu.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć:

  • modernizacji systemów grzewczych;
  • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne);

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 719  lub 794 243 787.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.