Wójt Gminy Herby ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby zgodnie z którym istnieje możliwość dofinansowania wymiany starego źródła ciepła na nowe (dot. tylko budynków jednorodzinnych) oraz na montaż ogniw fotowoltaicznych.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o udzielenie dotacji winien być kompletny i należy go złożyć w terminie od dnia 25 listopada do dnia 9 grudnia 2019r. w Urzędzie Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby.
Wniosek do pobrania znajduje się na stronie internetowej w zakładce Dokumenty PONE oraz w sekretariacie urzędu. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zamieszczonym Regulaminem określającym zasady przyznawania dotacji.

Punkt Obsługi Klienta:

Ponadto informujemy, że Punkt Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby (POK) zostanie uruchomiony od dnia 13.01.2020 roku w Urzędzie Gminy Herby w pokoju nr 20 na I piętrze.

Dodatkowych informacji udziela Operator Programu tj. firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. tel. 792 243 719 lub 570 700 606. Serdecznie zapraszamy.