Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 26.02.2019 r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: "Aktualizacjia Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie", znajduje się w załączniku:

Żródło: http://www.miasteczko-slaskie.pl