Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim oraz Operator Programu - EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O informują, że w związku z przyjęciem Zarządzenia Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskiego z dnia 03.09.2019 r. nr 251/19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie - istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w zał. nr 2 do ww. Regulaminu.
Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 781.

 Oferty prosimy wysyłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim - Sekretariat

ul. Rynek 8

42-610 Miasteczko Śląskie

w godzinach pracy Urzędu, tj.:

  • poniedziałek od 7.30 do 16.30;
  • wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30;
  • piątek od 7.30 do 14.30.

Oferty można składać przez cały okres trwania Programu.