Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr 75/2018 Wójta Gminy Miedźna z dnia 16 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna na rok 2018”, istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców, którzy chcą świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załącznikach nr 3 zamieszczonych poniżej.

Oferty można składać w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Miedźna na rok 2018” przez cały okres realizacji danego etapu PONE, określonego w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z wzorem oferty ZAŁĄCZNIK NR 3 zamieszczonym poniżej.

Dodatkowych informacji udziela Operator tj. firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. tel. +48 792 243 788 lub 600 243 782.