Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że wkrótce rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców gazowych i węglowych  na rok 2018.

Wnioski będzie można składać w poniedziałek, 21 maja 2018r. w godzinach od 9.00 do 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Miedźna.

Przypominamy, że liczba dopłat do wymiany pieców jest ograniczona, a przy przyznawaniu dotacji decyduje kolejność ich zgłoszeń.

W roku 2018r. w ramach I etapu Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Miedźna, gmina planuje wykonać 60 modernizacji polegających na:

  • wymianie 50 kotłów węglowych na automatyczne kotły węglowe min. 5 klasy;
  • wymianie 8 kotłów węglowych na gazowe;
  • wymianie 2 starych kotłów gazowych na nowe gazowe.

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy, jednak nie więcej niż 7.200,00 zł brutto;
  • do 65% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego, jednak nie więcej niż 7.150,00 zł brutto;

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem mieszkańca.