Inwestorów zakwalifikowanych do udziału w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” informujemy, iż ostateczny termin składania szczegółowych kosztorysów ofertowych mija 05.12.2016 r. (poniedziałek).

Kosztorys szczegółowy (KNR) powinien być opracowany zgodnie z wykonanym audytem oraz maksymalnymi stawkami określonymi w załączniku. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej, podpisany i opieczętowany przez Wykonawcę przedmiotowych prac z opisem Inwestora: „Akceptuję przedmiotowy kosztorys”, data i podpis.

Informujemy, iż od 17 października br. będą podpisywane umowy trójstronne w Punkcie Obsługi Klienta PONE w godzinach jego urzędowania (szczegóły poniżej). Aby podpisać umowę trójstronną należy złożyć komplet kosztorysów zgodnych z wnioskowanym zakresem prac w Punkcie Obsługi Klienta oraz posiadać zatwierdzenie tych kosztorysów. O terminach podpisywania umów będzie informował Wykonawca przedmiotowego kosztorysu. Wszystkie prace w ramach Programu powinny zakończyć się do września 2017 roku. W podpisaniu umowy uczestniczą: Inwestor, Wykonawca oraz Operator Programu. Umowa sporządzana jest w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron zawierających umowę. Inwestor powinien posiadać dowód osobisty a Wykonawca pieczątkę firmową oraz imienną.

MAKSYMALNE STAWKI REALIZACYJNE DLA I ETAPU PONE

ROBOTY BUDOWLANE: RG – 13,55 zł, Kp – 65,4%,  Z – 10,5%

ROBOTY SANITARNE: RG – 13,53  zł, Kp – 64,7%, Z – 10,4%

ROBOTY ELEKTRYCZNE: RG – 13,55 zł, Kp – 65,2%, Z – 10,4%

PODANE STAWKI USTALA SIĘ JAKO NIEPRZEKRACZALNE (poziom cen przyjęto jako r. stawki Sekocenbud w II kw. 2016 r. dla Woj. Śląskiego poza Katowicami, ceny materiałów należy przyjmować z Kz)

Punkt Obsługi Mieszkańców Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dyżuruje w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy w Psarach przy ul. Malinowickiej 4 pok. 112. Dyżur pełnią przedstawiciele operatora odpowiedzialnego za koordynację PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE):

- Łukasz Bystrzanowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 600 243 782

- Mateusz Jaruszowiec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 504 218 836

Punkt został uruchomiony dla mieszkańców, którzy chcą: uzyskać informacje o programie, omówić założenia audytu energetycznego, zweryfikować kosztorys przedstawiony przez wykonawcę, podpisać umowę trójstronną na prace termomodernizacyjne itp.

Przypominamy również, że dla mieszkańców (czyli inwestorów) oraz dla wykonawców został przygotowany odpowiedni przewodnik, w którym opisane są procedury programu. Przewodnik znajduje się na stronie http://psary.pl/oze.html Jest też do pobrania w Urzędzie Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, II piętro, pokój 209.