Wójt Gminy Psary wraz z Operatorem Programu ogłasza nabór na termomodernizację tj. docieplenie ścian, dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary” na rok 2019. Nabór ofert od wykonawców będzie prowadzony w trybie ciągłym. 

Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert - załącznik nr 2 do Regulaminu w biurze podawczym Urzędu Gminy w Psarach (ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary), z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE - PSARY 2019".

UWAGA!!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w Programie w roku 2018 zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

  • strona tytułowa oferty Załącznik nr 2;
  • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
  • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN,

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt rzeczowy w szczególności:

  • docieplenie ścian w 29 budynkach;
  • docieplenie stropy/dachy w 29 budynkach;
  • wymiana stolarki okiennej w 22 budynkach;

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 48 600 243 782 lub 48 792 243 788.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.