Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Pyskowice przystąpiła do realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji”. Został już złożony wniosek i podpisana umowa na dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 619.200,00 zł, z czego Gmina Pyskowice otrzymała w formie pożyczki 497.200,00 zł oraz dotację 122.000,00 zł. Dzięki tym środkom będzie możliwa kontynuacja programu dofinansowań wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Planowane jest wykonanie termomodernizacji w 81 obiektach. Wybrano również Operatora Programu – firmę EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. Wkrótce zostanie zatwierdzony Regulamin udziału w Programie i ogłoszony nabór wniosków mieszkańców o udział w Programie.

Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych poprzez zainstalowanie nowego źródła ciepła oraz wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych poprzez zainstalowanie nowego źródła ciepła oraz wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zapraszamy do śledzenia niniejszej strony internetowej.