Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 listopada 2016 r. oraz jego aktualizację przyjętą Uchwałą XXXIV/257/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

  • Termin składania wniosków:

od: 08 maja 2018r. do: 25 maja 2018r.

  • Miejsce składania wniosków:

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w pokoju 107 - na parterze, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.

Lista uczestników sporządzona zostanie według daty złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność ich zarejestrowania (godzina) w Urzędzie Miejskim.

W dniu składania wniosków pracownicy nie będą sprawdzać ich poprawności. Prosimy o składanie tylko kompletnych wniosków plus wymagane załączniki.

  • Planowane jest wykonanie termomodernizacji w 81 obiektach. W ramach Programu będzie możliwość uzyskania dofinansowania w postaci dotacji celowej na:

Pliki pdf. do pobrania: