Miasto Pyskowice informuje o uruchomieniu naboru uzupełniającego wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych) chcących uzyskać w 2018 r. bezzwrotne dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji: ,,Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice etap na rok 2018”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

  • ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne);
  • ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania min. 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012);
  • ogrzewanie na biomasę (kotły retortowe spełniające wymagania min. 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012).

Zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych miejsc do dnia 20 sierpnia 2018 r.

 Dotacja może być udzielona w kwocie do 60 % kosztu kwalifikowanego na realizacje zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:
- 7 200 zł brutto (zakup i montaż kotła: gazowy, węglowy, biomasa),

- 9 000 zł brutto (zakup i montaż kolektorów słonecznych).

Termin realizacji inwestycji:

  • w roku 2018: do 19 października 2018 r.

Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające wszystkie kryteria zawarte w „Regulaminie określającego zasady wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice etap na rok 2018”. Nabór jest skierowany do mieszkańców, którzy nie rozpoczęli inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ciepła, lub do odnawialnych źródeł energii kolektorów słoneczny. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów.
Wnioski o udzielenie dotacji można składać: 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w pokoju 107 - na parterze, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. Wnisoki należy składać w godzinach urzedowania Urzędu Miasta.

Lista uczestników sporządzona zostanie według daty złożenia wniosku. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność ich zarejestrowania (godzina) w Urzędzie Miejskim.

W dniu składania wniosków pracownicy nie będą sprawdzać ich poprawności. Prosimy o składanie tylko kompletnych wniosków plus wymagane załączniki.

Jednocześnie przypominamy!

Od 1 września 2017 r. obowiązuje przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała antysmogowa. Dotyczy ona wszystkich, którzy korzystają z kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Zgodnie z nowymi przepisami na terenie całego województwa śląskiego nie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września 2017 r. planują instalację urządzeń grzewczych. Harmonogram wymiany kotłów został rozłożony na kolejne 10 lat, z tym, że najstarsze kotły (najczęściej są to tzw. kopciuchy) należy zlikwidować do końca 2021 roku.

Pliki pdf. do pobrania: