Miasto Pyskowice wraz z Operatorem Programu informuje o uruchomieniu naboru uzupełniającego wniosków dla mieszkańców domków jednorodzinnych chcących uzyskać w 2019 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Pyskowice” polegających na trwałej likwidacji obecnego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

 dostępne warianty inwestycji:

Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych miejsc – decyduje kolejność składania wniosków. Inwestycje należy zakończyć do końca lipca 2019 r.

 Wnioski o udzielenie dotacji można składać: 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w pokoju 107 - na parterze, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. Wnioski należy składać w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Pyskowice.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 48 792 243 719 lub 48 600 243 782. Więcej informacji na temat realizacji Programu oraz możliwość pobrania wniosków o udział w Programie na stronie internetowej: https://niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-pyskowice

Jednocześnie przypominamy!

Od 1 września 2017 r. obowiązuje przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwała antysmogowa. Dotyczy ona wszystkich, którzy korzystają z kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Zgodnie z nowymi przepisami na terenie całego województwa śląskiego nie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent. Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września 2017 r. planują instalację urządzeń grzewczych. Harmonogram wymiany kotłów został rozłożony na kolejne 10 lat, z tym, że najstarsze kotły (najczęściej są to tzw. kopciuchy) należy zlikwidować do końca 2021 roku.

Pliki pdf. do pobrania: