Urząd Gminy Świerklaniec oraz Operator Programu - EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O informują, że w związku z przyjęciem Zarządzenia Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 05.04.2019 r. nr 0050.61.2019 Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap V 2019 rok - istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.
Wymagania w zakresie ofert określone zostały w zał. nr 2 do ww. Regulaminu.
Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 781.
Oferty prosimy wysyłać pocztą na adres siedziby Operatora Programu:
EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O
ul. Karola Miarki 2F
Budynek C ELZAMET
41-940 Piekary Śląskie
Oferty można składać przez cały okres trwania Programu – Etap V tj. do 30.10.2019 r.