Informujemy, że wnioski o udział w Programie Ograniczenia Emisji (POE) można będzie składać w terminie od 27 stycznia do 7 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 (pokój nr 8A).

Uwaga: liczy się kolejność zgłoszeń.
Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Świerklaniec  – etap 2020 rok (w tym wnioski o udział w Programie) dostępny jest pod linkiem oraz w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 (pokój nr 8A) od dnia 16.12.2019 r.

Wszystkich dodatkowych informacji odnośnie udziału w Programie udzielają pracownicy referatu inwestycji i zamówień publicznych Urzędu Gminy Świerklaniec, numer telefonu: 32 284 74 21, 32 284 74 22, 32 284 74 23.