Na terenie Miasta Tarnowskie Góry rozpoczął się kolejny proces weryfikacji złożonych wniosków. Weryfikacja wniosków dokonywana jest na podstawie regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowskie Góry. W roku 2017 kwota, która będzie przeznaczona na udzielanie dotacji wynosi 752 522,00 złotych brutto.

W procesie weryfikacji uczestniczy Inspektor Nadzoru z Urzędu Miasta Tarnowskie Góry oraz Operator – posiadający stosowne upoważnienie. Podczas weryfikacji mieszkaniec otrzymuje protokół oraz teczkę (w przypadku pozytywnej weryfikacji), do której będzie gromadził dokumenty.

Mieszkańców, którzy zostaną pozytywnie zweryfikowani prosimy o dostarczanie wymaganych dokumentów w wyznaczonym podczas weryfikacji terminie – w przeciwnym przypadku wnioskodawca zostanie skreślony z listy oczekujących. Nie ma możliwości przełożenia inwestycji na rok następny.

O terminach przeprowadzania weryfikacji Operator będzie powiadamiał poszczególnych mieszkańców telefonicznie.

Przypominamy, że jednym z warunków otrzymania dotacji jest nieposiadanie więcej niż jednego źródła ciepła wpiętego w instalację c.o.

Na naszej stronie jest już lista Wykonawców zaakceptowanych do udziału w programie w roku 2017.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 48 792 243 781.