Serdecznie zapraszamy Wykonawców, zainteresowanych świadczeniem swoich usług w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Tarnowskie Góry w 2021 roku do składania ofert. Wymagane dokumenty jakie należy złożyć są rozpisane w załączniku do Regulaminu w sprawie udzielenia osobom fizycznym dotacji celowych wymiany źródeł ciepła. ( Załącznik można pobrać tutaj)

Zakres modernizacji Programem obejmuje:

  • wymianę starych źródeł ciepła na nowe i ekologiczne, tj. na kotły na paliwo stałe ( ekogroszek , biomasa ) posiadające zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania w zakresie emisji określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) tzw. Ecodesign, kotły gazowe, węzły cieplne, pompy ciepła;

UWAGA : WAŻNE ZMIANY !

  • Dopłaty obejmują teraz tylko wymianę żródeł ciepła (pieców), a nie – jak do tej pory – ocieplenie budynków.
  • Dotacją nie są objęte wymiany w wariancie gaz na gaz.

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.

(tel. 48 792 243 029 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego z opisem: „Oferta wykonawców – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 2021 ”. 42 - 600 Tarnowski Góry, ul. Sienkiewicza 2.

Natomiast wszystkich wykonawców, którzy brali udział w Programie PONE w 2020 r., a którzy są zainteresowani dalszym udziałem w Programie w roku 2021 prosimy o aktualizację swojej oferty poprzez dostarczenie aktualnych dokumentów tj.:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
  • zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,
  • aktualna polisa ubezpieczeniowa wraz z potwierdzaniem jej opłacenia.
  • innych dokumentów, których zakres informacji uległ zmianie od czasu złożenia przez Państwa oferty w 2020 r. (np. nr konta bankowego na „białej liście”, autoryzacje itp.)

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu. Nie przyjmujemy ofert wykonawców na ocieplenia budynku.