Urząd Miasta Tychy wraz z Operatorem Programu firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., serdecznie zaprasza mieszkańców naszego miasta na prezentację:

Dostawców i Wykonawców kotłów automatycznych V klasy, kotłów gazowych, technologii dociepleniowych, stolarki okiennej w ramach tegorocznej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Tychy etap III rok 2018.

19 maja 2018r. (sobota)
11.00 – 14.00
Park Miejski w Tychach przy ul. Edukacji - Plac Pod Żyrafą

przed prezentacją Dostawców i Wykonawców zapraszamy na spotkanie informacyjne
o godz. 10.00 w sali 102 Urzędu Miasta Tychy, przy Al. Niepodległości 49

Spotkanie będzie dotyczyło informacji w zakresie poprawnej realizacji tegorocznej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Tychy etap III rok 2018.

Głównym celem wystawy będzie przedstawienie osobom, zainteresowanym oraz biorącym udział w Programie, budowy i zasad działania ekologicznych kotłów oraz termomodernizacji budynków. Wystawa ma za zadanie zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie konieczności dbania o środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego. 

W roku 2018r. w ramach III etapu Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, gmina planuje wykonać 435 modernizacji polegających na:

  • wymianie 290 kotłów węglowych na kotły węglowe nowej generacji,
  • wymianie 55 kotłów węglowych na gazowe,
  • wymianie 5 kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • wymianie 35 starych kotłów gazowych na nowe gazowe,
  • dociepleniu ścian w 25 budynkach,
  • dociepleniu stropodachów/dachów w 10 budynkach,
  • wymianie okien w 15 budynkach.

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła węglowego lub gazowego (w przypadku wymiany kotła gazowego na gazowy), jednak nie więcej niż 7.200,00 zł brutto;
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (w przypadku wymiany kotła węglowego na gazowy), jednak nie więcej niż 9.600,00 zł brutto;
  • do 60% kosztów kwalifikowanych na docieplenie ścian, stropodachu/dachu, wymianę okien jednak nie więcej niż 12.000,00 zł brutto w przypadku ścian, 7.200,00 zł brutto w przypadku stropodachu/dachu i 9.000,00 zł brutto w przypadku okien.

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem mieszkańca.

Udział w wystawie i spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!