Urząd Miasta Tychy wraz z Operatorem IV etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Tychy, firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., serdecznie zaprasza mieszkańców na wystawę urządzeń grzewczych (kotłów automatycznych V klasy, kotłów gazowych) oraz technologii dociepleniowych.

11 maja 2019r. (sobota)
10.00 – 13.00
Park Miejski w Tychach przy ul. Edukacji - Plac przy Żyrafie

                                                                    Jak nas znaleźć- mapa

Głównym celem wystawy będzie przedstawienie osobom, zainteresowanym oraz biorącym udział w Programie, budowy i zasad działania ekologicznych kotłów oraz przedstawienie materiałów termoizolacyjnych budynków. Wystawa ma za zadanie zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie konieczności dbania o środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego. 

Wyjątkowo tym dniu, Punkt Obsługi Klienta PONE zlokalizowany przy ul. Barona 30, będzie uruchomiony na Placu przy Żyrafie. W POK PONE mieszkańcy będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy.

Przypominamy, że Gmina Miasta Tychy udziela dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:

  • 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła węglowego lub gazowego (w przypadku wymiany kotła gazowego na gazowy lub wymiany kotła węglowego na węglowy klasy V), jednak nie więcej niż 7.200,00 zł brutto;
  • 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego lub węzła ciepła (w przypadku wymiany kotła węglowego na gazowy lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej), jednak nie więcej niż 9.600,00 zł brutto;
  • 60% kosztów kwalifikowanych na docieplenie ścian, stropodachu/dachu, wymianę okien jednak nie więcej niż 12.000,00 zł brutto w przypadku docieplenia ścian, 7.200,00 zł brutto w przypadku docieplenia stropodachu/dachu i 9.000,00 zł brutto w przypadku wymiany okien.

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem mieszkańca.

Serdecznie zapraszamy!