Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/284/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lipca 2018 r.
Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie od dnia 4 września 2018 r. do dnia 18 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Wielowieś ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Wielowieś.

Nabór wykonawców - Program ograniczenia emisji dla Gminy Wielowieś

Informacja o ochronie danych osobowych
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wielowieś z siedzibą
w 44-187 Wielowieś, ul. Główna 1;
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Wielowieś jest Magdalena Molenda
( tel. 32 237 85 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w art. 6 ust. 1
cytowanego wyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz realizujące Umowę   i Program.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania akt przewidziany obowiązującymi w danej sprawie przepisami.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem Programu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji żądania zawartego w Pani/Pana wniosku/piśmie.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.