Zapraszamy do wpisu na listę wykonawców projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” – STOP SMOG

Ofertę można złożyć poprzez formularz dostępny na stronie https://forms.gle/7NHz1pjHrKDqBV7Y6 

W ramach podpisanej umowy Związek uzyskał dofinansowanie w wysokości 14 324 848,50 zł (wartość całkowita projektu: 15 078 797,90 zł) na realizację 434 inwestycji na terenie 11 gmin (Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka oraz Miasto Żywiec), w tym:

 • dostawę i montaż pieca gazowego – 222 szt.,
 • dostawę i montaż kotłowni biomasowych – 173 szt.,
 • dostawę i montaż pieca elektrycznego – 3 szt.,
 • modernizację komina wentylacyjnego i spalinowego – 241 szt.,
 • budowę/rozbudowę/modernizację instalacji gazowej/budowa przydomowych zbiorników na gaz – 200 szt.,
 • modernizację instalacji elektrycznej – 3 szt.,
 • modernizację instalacji c.o. – 280 szt.,
 • modernizację instalacji c.w.u. – 402 szt.,
 • budowę systemu wentylacji z rekuperacją – 12 szt.,
 • instalacje fotowoltaiczne – 144 szt.,
 • instalacje solarne – 39 szt.,
 • instalacje wiatrowe – 1 szt.,
 • pompa ciepła gruntowa – 18 szt.,
 • pompa ciepła powietrzna c.o. – 18 szt.,
 • pompa ciepła powietrzna na c.w.u. – 79 szt.

Przed wpisaniem na listę Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania oferty podpisem kwalifikowanym lub opieczętowanie oferty i jej podpisanie podpisem własnoręcznym 

oraz składając go w biurze projektu wraz z załącznikami.

Lista wykonawców będzie na bieżąco aktualizowana, wpis nastąpi po sprawdzeniu firmy przez Operatora projektu. O wpisie zostaniecie Państwo poinformowani poprzez adres email 

Pierwsze inwestycje prawdopodobnie rozpoczną się w połowie września 2020 roku, projekt zakończy się 30 września 2021 roku. 

Każdy uczestnik projektu będzie zobowiązany do wysłania zapytania do minimum 3 firm.

Firma wpisana do bazy jest zobowiązana do odpowiedzi na przesłane zapytania oraz do terminowej realizacji inwestycji. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów firma zostanie wykreślona z listy bez możliwości ponownego wpisania.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją projektu https://stopsmog.eu/storage/2020/08/Prezentacja-13.08.2020.pdf oraz regulaminem udzielania grantów https://stopsmog.eu/storage/2020/08/Regulamin-naboru-wnioskow_Niska-emisja_FINA%C5%81.pdf

W związku z podpisaniem w dn. 3 lipca umowy z konsorcjum Kreatus Sp. z o.o. Bielsko Biała oraz EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. Świerklaniec na prowadzenie Biura Operatora Projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” STOP SMOG uprzejmie informujemy , że rozpoczyna działalność Biuro, do którego należy kierować zapytania i sprawy związane z realizacją tej inwestycji.

Biuro projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 7
34-300 Żywiec

Telefon: (+48) 33 300 31 41