Powiedzmy STOP smogowi i niskiej emisji

Niska emisja to określenie na stężenie zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów i gazów, które przedostają się do powietrza na skutek nieekologicznego sposobu ogrzewania oraz intensywnie działającego transportu spalinowego. Niska emisja oznacza również, że szkodliwe związki przedostają się do atmosfery na wysokości nie większej niż 40 metrów nad ziemią, czyli wpływają bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w postaci braku wiatru i dużej wilgotności, może dojść do powstania smogu, który jest szczególnie niebezpieczny dla naszych dróg oddechowych i w związku z tym powoduje, poważne schorzenia.  

Zadaniem naszej firmy EKOSCAN, jako Operatora Programu Ograniczającego Niską Emisję w gminach, jest udzielenie pomocy mieszkańcom przy realizacji wniosków unijnych i krajowych, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizacji w domach jednorodzinnych. Tylko inwestycja w nowoczesny system ogrzewania, zmiana dotychczasowego sposobu grzania domu, który sprzyja powstawaniu niskiej emisji, mogą skutecznie zminimalizować występowanie smogu w swoim miejscu zamieszkania. 

Ponadto, oferujemy swoją pomoc również w zakresie przygotowania dokumentacji i współpracy z lokalnymi gminami, dotyczącej modernizacji dotychczasowych źródeł ciepła poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, w postaci kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Gwarantujemy, że przystąpienie do programu ograniczenia niskiej emisji przyniesie szereg korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych nie tylko dla samych beneficjentów, ale również wszystkich okolicznych mieszkańców. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

EKOSCAN posiada zasób rozwiązań zgodnych z przestrzeganiem ewidencji odpadów. Pomożemy w dokonaniu poprawnej ewidencji, a sposób unieszkodliwiania odpadów będzie zgodny z przepisami ochrony środowiska. Ewidencja odpadów jest niezwłocznym obowiązkiem przedsiębiorców, bywa ona dość problematyczna w przypadku unieszkodliwiania sprzętów i wielu innych trudnych do likwidacji elementów pod kątem ekologicznym. Przedstawimy interpretacje przepisów prawnych oraz generalne zasady ewidencji odpadów, następnie wdrożymy kompleksowy system obsługi gospodarki odpadami. Oferujemy kompleksowe wsparcie w kwestii opracowania wniosków, planów, programów i innych opracowań związanych z tematyką gospodarki odpadów.

Ekoprojekt jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego wprowadzająca zakres norm mających na celu wsparcie programu ograniczenia niskiej emisji. Wymiana systemów grzewczych wysokoemisyjnych na niskoemisyjne daje gwarancje obniżenia wartości emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Wybór pieca oznaczonego certyfikatem ekoprojektu zapewnia o przystosowaniu systemów do następujących wymogów, tym samym o niskiej emisji - nawet do 25% oszczędności energii. W obecnym momencie inwestycja w systemy ekoprojektu są wyłącznie alternatywą, z czasem jednak wymiana obecnych pieców będących źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego, będzie obowiązkowa na piec objęty certyfikatem „ekoprojekt”- piec niskoemisyjny.

W dniach 26-30 kwietnia odbędzie się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach IV etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Wnioski są dostępne w załączniku poniżej.

Wnioski można składać w dniach od 26 do 30 kwietnia 2021 r. w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój  przy ul. Szkolnej 13 w następujących godzinach:

  • poniedziałek w godz. 8.00-15.30,
  • wtorek w godz. 8.00-17.00,
  • środa – piątek w godz. 7.30-15.00.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się Regulaminem udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Goczałkowice-Zdrój, dotyczącym wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, dostępnym w załączniku poniżej.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu decydować będzie kolejność i godzina ich zarejestrowania  w Urzędzie Gminy.

Osoby, których wnioski w III etapie znalazły się na liście rezerwowej zostają automatycznie zakwalifikowane do IV etapu Programu. Oznacza to, że nie muszą ponownie składać dokumentów.

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:

  • do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła węglowego na gazowy), jednak nie więcej niż 9.600 zł brutto;
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego (przy wymianie kotła gazowego na gazowy), jednak nie więcej niż 7.200 zł brutto;
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę okien w części mieszkalnej budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak nie więcej niż 9.000 zł brutto.
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na termomodernizację ścian zewnętrznych budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak nie więcej niż 12.000 zł brutto;
  • do 80% kosztów kwalifikowanych na termomodernizację stropodachu lub dachu budynku (tylko przy ogrzewaniu gazowym), jednak nie więcej niż 7.200 zł brutto;

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem mieszkańca.

Załączniki:

Pobierz wszystkie załączniki