Powiedzmy STOP smogowi i niskiej emisji

Niska emisja to określenie na stężenie zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów i gazów, które przedostają się do powietrza na skutek nieekologicznego sposobu ogrzewania oraz intensywnie działającego transportu spalinowego. Niska emisja oznacza również, że szkodliwe związki przedostają się do atmosfery na wysokości nie większej niż 40 metrów nad ziemią, czyli wpływają bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w postaci braku wiatru i dużej wilgotności, może dojść do powstania smogu, który jest szczególnie niebezpieczny dla naszych dróg oddechowych i w związku z tym powoduje, poważne schorzenia.  

Zadaniem naszej firmy EKOSCAN, jako Operatora Programu Ograniczającego Niską Emisję w gminach, jest udzielenie pomocy mieszkańcom przy realizacji wniosków unijnych i krajowych, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizacji w domach jednorodzinnych. Tylko inwestycja w nowoczesny system ogrzewania, zmiana dotychczasowego sposobu grzania domu, który sprzyja powstawaniu niskiej emisji, mogą skutecznie zminimalizować występowanie smogu w swoim miejscu zamieszkania. 

Ponadto, oferujemy swoją pomoc również w zakresie przygotowania dokumentacji i współpracy z lokalnymi gminami, dotyczącej modernizacji dotychczasowych źródeł ciepła poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, w postaci kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Gwarantujemy, że przystąpienie do programu ograniczenia niskiej emisji przyniesie szereg korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych nie tylko dla samych beneficjentów, ale również wszystkich okolicznych mieszkańców. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

EKOSCAN posiada zasób rozwiązań zgodnych z przestrzeganiem ewidencji odpadów. Pomożemy w dokonaniu poprawnej ewidencji, a sposób unieszkodliwiania odpadów będzie zgodny z przepisami ochrony środowiska. Ewidencja odpadów jest niezwłocznym obowiązkiem przedsiębiorców, bywa ona dość problematyczna w przypadku unieszkodliwiania sprzętów i wielu innych trudnych do likwidacji elementów pod kątem ekologicznym. Przedstawimy interpretacje przepisów prawnych oraz generalne zasady ewidencji odpadów, następnie wdrożymy kompleksowy system obsługi gospodarki odpadami. Oferujemy kompleksowe wsparcie w kwestii opracowania wniosków, planów, programów i innych opracowań związanych z tematyką gospodarki odpadów.

Ekoprojekt jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego wprowadzająca zakres norm mających na celu wsparcie programu ograniczenia niskiej emisji. Wymiana systemów grzewczych wysokoemisyjnych na niskoemisyjne daje gwarancje obniżenia wartości emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Wybór pieca oznaczonego certyfikatem ekoprojektu zapewnia o przystosowaniu systemów do następujących wymogów, tym samym o niskiej emisji - nawet do 25% oszczędności energii. W obecnym momencie inwestycja w systemy ekoprojektu są wyłącznie alternatywą, z czasem jednak wymiana obecnych pieców będących źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego, będzie obowiązkowa na piec objęty certyfikatem „ekoprojekt”- piec niskoemisyjny.

Do 85% dofinansowania na instalację fotowoltaiczną, pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej i systemy zarządzania energią, czeka na mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy skorzystają z projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom. Nabór chętnych ruszy w czerwcu, a już w poniedziałek, 22 maja zaplanowane zostało pierwsze spotkanie informacyjne w Stolarzowicach.

W projekcie grantowym nasze miasto będzie aplikować o dofinansowanie w wysokości 18 mln zł, a całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to prawie 170 mln zł.

- Startujemy z cyklem spotkań dla mieszkańców Bytomia, na których przybliżymy zainteresowanym główne założenia projektu oraz zgromadzimy informację na temat liczby mieszkańców, którzy planują inwestycje w odnawiane źródła energii i chcieliby skorzystać z dofinansowań - mówi Wojciech Bryś, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania przez gminę Bytom dofinansowania. - Po złożeniu przez uczestników projektu deklaracji udziału, złożymy wniosek o dofinansowanie - tłumaczy Wojciech Bryś.

Terminy spotkań

  • 22 maja (poniedziałek), 18.00 - 19.30, Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Suchogórska 98, Stolarzowice
  • 24 maja (środa), 18.00 - 19.30, Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Korczaka 1, Sucha Góra
  • 25 maja (czwartek), 18.00 - 19.30, Szkoła Podstawowa 33, ul. Matki Ewy 9, Miechowice
  • 29 maja (poniedziałek), 18.00 - 19.30, Szkoła Podstawowa 27, ul. Świętochłowicka 12, Łagiewniki
  • 30 maja (wtorek), 18.00 - 19.30, Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Sobieskiego 3, Śródmieście. 

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska pod nr tel.: 32 786 83 42.

Dla kogo jest projekt

Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, położonych na terenie Bytomia, którzy dopiero planują inwestycję. W projekcie tym nie są brane pod uwagę dochody grantobiorców. Mieszkaniec płaci za inwestycję z własnych środków, a następnie otrzymuje częściową refundację poniesionych kosztów.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.

Na co można dostać pieniądze

  • na instalację fotowoltaiczną (panele fotowoltaiczne) - do 50 tys. zł,
  • na powietrzną pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u. - 70 tys. zł,
  • na gruntową pompę ciepła do c.o. oraz c.w.u - 70 tys. zł,
  • na magazyn energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznej) - 35 tys. zł,
  • na system zarządzania energią - 2 tys. zł.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Bytom w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.