Powiedzmy STOP smogowi i niskiej emisji

Niska emisja to określenie na stężenie zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów i gazów, które przedostają się do powietrza na skutek nieekologicznego sposobu ogrzewania oraz intensywnie działającego transportu spalinowego. Niska emisja oznacza również, że szkodliwe związki przedostają się do atmosfery na wysokości nie większej niż 40 metrów nad ziemią, czyli wpływają bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w postaci braku wiatru i dużej wilgotności, może dojść do powstania smogu, który jest szczególnie niebezpieczny dla naszych dróg oddechowych i w związku z tym powoduje, poważne schorzenia.  

Zadaniem naszej firmy EKOSCAN, jako Operatora Programu Ograniczającego Niską Emisję w gminach, jest udzielenie pomocy mieszkańcom przy realizacji wniosków unijnych i krajowych, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizacji w domach jednorodzinnych. Tylko inwestycja w nowoczesny system ogrzewania, zmiana dotychczasowego sposobu grzania domu, który sprzyja powstawaniu niskiej emisji, mogą skutecznie zminimalizować występowanie smogu w swoim miejscu zamieszkania. 

Ponadto, oferujemy swoją pomoc również w zakresie przygotowania dokumentacji i współpracy z lokalnymi gminami, dotyczącej modernizacji dotychczasowych źródeł ciepła poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, w postaci kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Gwarantujemy, że przystąpienie do programu ograniczenia niskiej emisji przyniesie szereg korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych nie tylko dla samych beneficjentów, ale również wszystkich okolicznych mieszkańców. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

EKOSCAN posiada zasób rozwiązań zgodnych z przestrzeganiem ewidencji odpadów. Pomożemy w dokonaniu poprawnej ewidencji, a sposób unieszkodliwiania odpadów będzie zgodny z przepisami ochrony środowiska. Ewidencja odpadów jest niezwłocznym obowiązkiem przedsiębiorców, bywa ona dość problematyczna w przypadku unieszkodliwiania sprzętów i wielu innych trudnych do likwidacji elementów pod kątem ekologicznym. Przedstawimy interpretacje przepisów prawnych oraz generalne zasady ewidencji odpadów, następnie wdrożymy kompleksowy system obsługi gospodarki odpadami. Oferujemy kompleksowe wsparcie w kwestii opracowania wniosków, planów, programów i innych opracowań związanych z tematyką gospodarki odpadów.

Ekoprojekt jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego wprowadzająca zakres norm mających na celu wsparcie programu ograniczenia niskiej emisji. Wymiana systemów grzewczych wysokoemisyjnych na niskoemisyjne daje gwarancje obniżenia wartości emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Wybór pieca oznaczonego certyfikatem ekoprojektu zapewnia o przystosowaniu systemów do następujących wymogów, tym samym o niskiej emisji - nawet do 25% oszczędności energii. W obecnym momencie inwestycja w systemy ekoprojektu są wyłącznie alternatywą, z czasem jednak wymiana obecnych pieców będących źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego, będzie obowiązkowa na piec objęty certyfikatem „ekoprojekt”- piec niskoemisyjny.

Gminy, które dotychczas nie dołączyły do programu „Czyste Powietrze”, będą mogły teraz do niego przystąpić; otwieramy kolejny nabór dla samorządów - przekazał PAP wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że wprowadzono nowe wynagrodzenie dla gmin za pomoc w wypełnianiu wniosku o płatność.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski przekazał, że dotychczas 86 proc. gmin w Polsce podpisało porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczące współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze”.

„Teraz otwieramy kolejny nabór dla samorządów, które do tej pory z nami nie współpracowały” - poinformował Mirowski.

Jak dodał, program „Czyste Powietrze” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. „Wpływ na to ma także uproszczenie procesu aplikowania o środki finansowe jak i rozliczenia zrealizowanej inwestycji” - podał. Podkreślił, że dzięki realizacji programu „gminy mają realny wpływ na poprawę jakości powietrza na swoim terenie”.

Na początku lipca zarząd Narodowego Funduszu wyraził zgodę na finansowanie punktów konsultacyjno-informacyjnych w kolejnym roku obowiązywania zachęt dla gmin. Określono też zasady pokrywania kosztów ponoszonych przez gminę oraz wzór aneksów do porozumień już zawartych.

Mirowski wyjaśnił, że w nowym wzorze porozumienia dotyczącego realizacji programu znalazły się zapisy dotyczące wynagrodzenia za pomoc w wypełnianiu wniosku o płatność.

NFOŚiGW za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska przekazuje środki do gmin, za które uruchamiają one punkty konsultacyjno-informacyjne dla mieszkańców. Można tam uzyskać informacje o programie „Czyste Powietrze” i pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje; na miejscu można też złożyć dokument.

Maksymalnie gmina może otrzymać 35 tys. zł na prowadzenie takiego punku. Na kolejny rok funkcjonowania gminnych punktów „Czystego Powietrza” NFOŚiGW zarezerwował blisko 87 mln zł.

Wiceszef Funduszu przypomniał, że w ramach umów z gminami otrzymują one 150 zł za każdy złożony wniosek przez mieszkańca na podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania (z wystawionym zaświadczeniem o dochodach), a także 50 zł za wniosek o podstawowy poziom dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnej.

Mirowski dodał, że gmina otrzyma również 25 zł, jeśli pracownik samorządu poinformuje wnioskodawcę o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu w banku, który przystąpił do programu.

Jak przekazał, wprowadzono nowe wynagrodzenie za pomoc w wypełnianiu wniosku o płatność. „Jest to ryczałt za złożone wnioski (...) w wysokości 150 zł po wypłacie końcowej na rzecz beneficjenta, za przekazany za pośrednictwem gminy do WFOŚiGW wniosek o płatność końcową” - wskazał wiceprezes. Na ten cel zarezerwowano ponad 121 mln zł.

W ramach porozumień zawieranych z gminami promowane są również te najbardziej aktywne. Najaktywniejsze samorządy uczestniczące w programie, czyli te, na których terenie składanych jest najwięcej wniosków o dotacje przez mieszkańców, otrzymują dodatkowe środki w łącznej wysokości 25 mln zł. O przyznaniu dodatkowych pieniędzy decyduje ranking najbardziej aktywnych gmin.

Mirowski poinformował, że ostateczny termin na zawarcie porozumienia lub aneksu do porozumienia na nowych zasadach upływa 31 grudnia 2023 r.

„Odrębne porozumienia przygotowane zostaną dla gmin, które włączą się od 2023 r. w pilotaże dotyczące wsparcia operacyjnego potencjalnych beneficjentów w drugiej i trzeciej części programu (dedykowanej dla najbardziej potrzebujących - PAP) i przyjmą role tzw. operatorów programu +Czyste Powietrze+. Porozumienia będą zawierane przez chętne gminy z terenu woj. małopolskiego i woj. świętokrzyskiego” - dodał wiceprezes.

Operatorzy programu mają niejako „za rękę” prowadzić mieszkańców przez program „Czyste Powietrze”, od informowania ich o programie, poprzez pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dotację, wsparcie w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego dofinansowanego w ramach programu oraz pomoc w rozliczeniu zrealizowanego zadania.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych, tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne, by ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego pieca pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych.

Źródło: samorzad.pap.pl