Już za tydzień, 15 lutego rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom.

Dla zainteresowanych programem uruchomiono dziś/ 8 lutego/ numery telefonu  570 700 606 oraz 792 243 432, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje ( od godz. 8.00 do 15.00). O zasadach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dowiemy się także ze strony internetowej www.niskaemisja.ekoscan.pl oraz pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od (15.02.2021 r.) poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 128 (parter). Podobnie jak w ubiegłym roku, utworzono też  Biuro Obsługi Klienta, które będzie dyżurować w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00 w pokoju 110A (parter) Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.

Dodatkowo Punkt Obsługi Klienta zostanie uruchomiony we wtorek i środę, 16 i 17 lutego od 8.30 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu godziny  terminu wizyty pod numerem telefonu: 792 243 432. 

Trzeba pamiętać, że liczba dopłat do wymiany pieców oraz montażu odnawialnych źródeł energii jest ograniczona ze względu na wysokość środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a przy przyznawaniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków.

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Bytom stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 51/21 Prezydenta Bytomia  z 4 lutego 2021r.

Kto może skorzystać z dotacji?

Dotację celową mogą uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie naszego miasta.

Inwestor do wniosku powinien dołączyć:

  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej;
  • wypis z ewidencji budynku (w przypadku, gdy w księdze wieczystej brak informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu);
  • w przypadku współwłasności budynku, osoba składająca wniosek załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • w przypadku wnioskowania o dotację na instalację OZE, świadectwo emisyjno-energetyczne posiadanego źródła ciepła wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej - dotyczy automatycznych kotłów węglowych nowej generacji (retortowych).
  • umowę najmu lub dzierżawy - jeśli dotyczy;
  • zgoda właściciela budynku/lokalu wraz z deklaracją o utrzymaniu efektu rzeczowego i ekologicznego w okresie do 31.12.2026 r., potwierdzonej oświadczeniem podpisanym przez właściciela nieruchomości (np. w przypadku wspólnot mieszkaniowych zgoda w formie uchwały wspólnoty, w przypadku lokali gminnych zgodę powinny wyrazić Bytomskie Mieszkania, które działają w imieniu Gminy Bytom - jeśli dotyczy;

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem poniesionym przez mieszkańca.

Uwaga! Wnioski złożone przed datą 15 lutego br. nie podlegają rozpatrzeniu w ramach udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji edycja 2021.