Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza nabór uzupełniający na realizację zadania pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie - etap V

Program obejmuje wymianę „kopciuchów” 5 letnich i starszych.

Termin składania wniosków: od 23 maja 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim ul. Rynek 8

Wysokość dotacji będzie stanowić 60% kosztów kwalifikowanych, wynikających z zatwierdzonego kosztorysu, lecz nie więcej niż: 7.200,00 zł do:

  1. zakupu i montażu automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy plus ekoprojekt,
  2. zakupu i montażu automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy plus ekoprojekt,
  3. zakupu i montażu kotła gazowego kondensacyjnego,
  4. zakupu i montażu pompy ciepła do centralnego ogrzewania,
  5. zakupu i montażu ogrzewania elektrycznego do centralnego ogrzewania.

Wysokość dotacji do zakupu i montażu węzła cieplnego oraz podłączenia do istniejącej sieci cieplnej będzie wynosić 4.000,00 zł.