Gmina Piekary Śląskie przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie do projektu grantowo-ZITowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie”. Mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację do kosztów zakupu i montażu: pompy ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej i systemu zarzadzania energią. Zapraszamy do wypełnienia ankiety, aby Gmina mogła uzyskać informację na jaki zakres ma złożyć wniosek o dofinansowanie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 26 lutego br.