Gmina Piekary Śląskie, w ramach przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie do projektu grantowo-ZITowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie”, przeprowadziła ankietę mającą na celu zebranie informacji na temat zainteresowania mieszkańców poszczególnymi formami wsparcia. Ankieta, otwarta do wypełnienia do 26 lutego br., skupiała się na identyfikacji potrzeb dotyczących zakupu i montażu urządzeń związanych z energią odnawialną, takich jak pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią. Dane zebrane za pośrednictwem ankiety będą stanowić podstawę do określenia zakresu wniosku o dofinansowanie, umożliwiając Gminie dostosowanie projektu do rzeczywistych potrzeb i preferencji mieszkańców.

Dziękujemy serdecznie za przesłane ankiety. Państwa udział jest niezwykle cenny i pomoże nam w lepszym zrozumieniu potrzeb naszej społeczności oraz dostosowaniu projektu do realnych oczekiwań. W przypadku dodatkowych pytań lub sugestii zachęcamy do kontaktu. Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie.