Gmina Piekary Śląskie wraz z Operatorem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o, ogłasza nabór wykonawców do programu PONE w celu realizacji projektów związanych z modernizacją systemów grzewczych i wytwarzaniem energii odnawialnej. Zgodnie z Regulaminem dot. ,,Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla Obiektów Indywidualnych” ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie w zakresie Wykonawcy prac.  Kompletne dokumenty Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, należy złożyć bądź wysłać na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., ul. Karola Miarki 2F budynek C, 41-940 Piekary Śląskie. Z dopiskiem „Oferta Wykonawcy PONE Piekary Śląskie dla Obiektów Indywidualnych  – edycja 2023”. 

 Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są:  Link              

Dodatkowych informacji udziela Operator Programu - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (tel. 600 243 782);

Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z ww. załącznikami.

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.09.2023 r.

 W roku 2023 planowana jest modernizacja 26 źródeł ciepła oraz zabudowa 10 instalacji fotowoltaicznych.

Zakres zamówienia:

  1. Zakup i montaż pomp ciepła c.o. i c.w.u.: W ramach tego zadania wykonawcy będą odpowiedzialni za dostarczenie i zainstalowanie pomp ciepła do ogrzewania budynków oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Zamawiane pompy ciepła powinny spełniać określone normy i standardy efektywności energetycznej.
  2. Zakup i montaż pieców gazowych: W ramach tego zadania wykonawcy będą odpowiedzialni za dostarczenie i zainstalowanie pieców gazowych do ogrzewania budynków. Zamawiane piece gazowe powinny spełniać określone normy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.
  3. Zakup i montaż kotłów na biomasę: W ramach tego zadania wykonawcy będą odpowiedzialni za dostarczenie i zainstalowanie kotłów na biomasę, które będą wykorzystywane do ogrzewania budynków. Zamawiane kotły na biomasę powinny spełniać określone normy ekologiczne i efektywności energetycznej.
  4. Zakup i montaż systemów fotowoltaicznych: W ramach tego zadania wykonawcy będą odpowiedzialni za dostarczenie i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w celu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła. Zamawiane systemy fotowoltaiczne powinny spełniać określone normy wydajności i jakości.

Serdecznie zapraszamy Wykonawców do realizacji przedmiotowych zadań.