Urząd Miasta Tychy informuje o zakończeniu realizacji IV etapu Programu ograniczenia niskiej emisji. W bieżącym roku wykonanych zostało łącznie 456 modernizacji polegających na wymianie źródła ciepła oraz termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W sumie w latach 2016 do 2019 - wymieniono 1342 kotły na ekologiczne.

W przyszłym roku rozpoczniemy realizację piątego i ostatniego etapu Programu Ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, opracowanego na lata 2016 – 2020.

Ze względu na dużą ilość niezrealizowanych wniosków na wymianę źródła ciepła, V etap będzie etapem dwuletnim, tak aby wszyscy mieszkańcy zapisani do Programu wymienili swoje kotły w latach 2020 i 2021. W tym czasie Gmina będzie opracowywać nowy Program ograniczenia niskiej emisji.

Mieszkańcy, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, a są zainteresowani uzyskaniem dotacji na wymianę kotła, mogą złożyć stosowny wniosek do dnia 20 grudnia 2019r. w Punkcie Obsługi klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, zlokalizowanym przy ul. Barona 30.

Wraz zakończonym naborem wniosków na wymianę źródła ciepła, zawieszona zostanie działalność Punktu Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Działalność POK zostanie wznowiona w styczniu 2020r. po podpisaniu umowy z Operatorem odpowiedzialnym za realizację V etapu Programu.

Dodatkowo informujemy, że od 20 listopada 2019r. obowiązuje zaktualizowany „Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, działań termomodernizacyjnych w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050379/19 z 20 listopada 2019r.

Tychy były pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło w 2003 roku I Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Wówczas wymieniono 2200 kotłów węglowych na nowe i bardziej ekologiczne źródła ciepła. Wydano na ten cel w sumie 23 mln 849 tys. złotych, z czego sama dotacja wyniosła ponad 15 milionów złotych.