Gdzie składać wnioski?

 • w formie papierowej: do Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84, oraz do Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 92, 41 – 940 Piekary Śląskie, Punkt Informowania Mieszkańców;
 • w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): http://epuap.gov.pl/wps/portal/ (adres skrytki epuap: /urz/skrytka) lub http://eurzad.piekary.pl

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków: tel.: 32 39 39 396  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail Beneficjent końcowy.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 8. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 9. Informacje o uzyskanym dochodzie za rok poprzedni. Beneficjent końcowy (np. z PIT, liczba ha przeliczeniowego itp. itd.).
 10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich liczba.
 11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – liczba okien/drzwi.
 12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za rok poprzedni – w przypadku beneficjenta końcowego uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych na dzień 31.07.2023 r. wynosi: 7.