Szanowni Mieszkańcy,

zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach I etapu Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2018-2019. W dniach 6-10 sierpnia 2018r. do tutejszego urzędu wpłynęło 257 wniosków. Aktualnie trwa weryfikacja przedłożonych wniosków pod względem zgodności z Regulaminem oraz Uchwałą o dotacji celowej. Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem jednym z warunków uczestnictwa w Programie jest niezaleganie w podatkach oraz opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Po weryfikacji nastąpi podział wniosków na grupy w zależności od rodzaju inwestycji. W ramach poszczególnych grup wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu. Wyniki weryfikacji wniosków wraz z ich podziałem na inwestycje będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy goczalkowicezdroj.pl.