Gmina Miedźna wraz z Operatorem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, informuje, iż zgodnie z Regulaminem dot. zasad wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna na rok 2022 ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie w zakresie Wykonawcy prac. 

Kompletne dokumenty Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu, należy złożyć bądź wysłać na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., ul. Karola Miarki 2F budynek C, 41-940 Piekary Śląskie. Z dopiskiem „PONE GMINA MIEDŹNA – edycja 2022”. 

 Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są: 

Dodatkowych informacji udziela Operator Programu - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (tel. 600 243 782 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);

Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z ww. załącznikami.

 Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 01.09.2022 r.

 W roku 2022 planowana jest modernizacja źródeł ciepła w 30 budynkach.

  • Zakup i montaż 15 kotłów retortowych V klasy plus ekoprojekt;
  • Zakup i montaż 15 piecy gazowych kondensacyjnych;

Przypominamy:

Kotły na paliwo stałe powinny spełniać wymogi dotyczące klasy 5 zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Uwaga!!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w IV etapie Programu zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

  1. strona tytułowa oferty Załącznik nr 2 do Regulaminu plus oświadczenia;
  2. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego;
  3. aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN;
  4. autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do IV etapu Programu.

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do wykonywania modernizacji w ramach przedmiotowego Programu.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.